Edificare
RENOVARE, RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, MANSARDARE APARTAMENT 1, CU REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME Sp+P+M ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
Strada Patriciu Barbu, nr. 17, ap.1
locuință
NĂDĂȘAN LAURENȚIU-MIHAIL și NĂDĂȘAN CARMEN MARIANA
2018 - 2019
-
2 locuri în incintă
Sp+P+M
AP.1: 101.65
AP.1: 204.60 mp din care: -101.65 mp existent; -102.95 mp propus;
473772
17.09.2019
295206-C1, 295206-C1-U1
295206-C1, 295206-C1-U1
295206-C1, 295206-C1-U1
Autorizație de construcție
693
18.05.2018
Proces verbal de recepție
449921
27.08.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
07.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.