Edificare
la care s-au executat lucrari de Reparatii si modificari interioare la apartamentele 3 si 5, schimbare destinatie apt5 din cabinet stomatologic in locuinta
Paris nr 3 ap 3 si ap 5
Schimbare de destinatie in locuinta
Demeter Vincze Katalin Tekla si Demeter Vincze Andras
se mentine
6 locuri la sol
se mentine
se mentine
se mentine
449739
04.09.2019
280185-C1-U4 (Nr CF vechi 169614 Nr topografic 4874/1/III);280185-C1-U5 (Nr CF vechi 125049 Nr topografic 4874/1/V)
280185-C1-U4, 280185-C1-U5,
Autorizație de construcție
694
18.05.2018
Proces verbal de recepție
449548
04.09.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
07.11.2019
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.