Edificare
Casa de vacanta D+P, imprejmuire, amenajari exterioare.
str. Luminisului, nr. 9
casa de vacanta
ALBU PAULA SIMONA
2016 – 2019
-
2 in garaj la demisol
D+P
152,87
281,07
537125
21.10.2019
319218
319218
Autorizație de construcție
894
22.06.2016
Proces verbal de recepție
543770
23.10.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
07.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.