Edificare
CONSTRUIRE CLĂDIRE P+M CU DESTINAȚIA LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE
str. Maresal Constantin Prezan, nr. 20
casă unifamilială
MARGIN CLAUDIU- VASILE și MARGIN ALINA- MARIA
2011-2019
1 loc în garaj
P+M
98,08
175,34
486874
24.09.2019
283620
283620
283620
Autorizație de construcție
113
14.02.2011
Proces verbal de recepție
159939
27.03.2017
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Andreea Roxana Nădășan
07.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.