Edificare
Imobil de locuinte colective cu 6 apartamente S+P+2E - Imobil A, imprejmuire si amenajari exterioare
Mircea Eliade nr 45
Locuinta colectiva
SC D&M CONSTRUCT SRL
2016-2019
7 (6 apartamente + 1 garaj)
6 locuri in garaj la subsol
S+P+2E
175.72
702.88
418721
14.08.2019
313445
313445
Autorizație de construcție
165
15.02.2016
Proces verbal de recepție
497461
31.10.2017
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Luiza Pop
12.11.2019
2247,55
22.09.2017

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.