Edificare
Locuinta unifamiliala S+P+E, imprejmuire si amenajari exterioare
str. D.D.Rosca, nr. 8
locuinta
SURCEL MIHAI si sotia SURCEL ALINA-CRISTINA
2017-2019
-
4 locuri de parcare: - 2 in garaj la subsol. - 2 locuri de parcare la sol.
S+P+E
187,80
384,70
461999
11.09.2019
319256
319256
Autorizație de construcție
354
04.04.2017
Proces verbal de recepție
447230
03.09.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.