Edificare
Casa unifamiliala P+E+Er, imprejmuire, amenajari exterioare
str. Spicului, nr. 56
locuinta unifamiliala
ZANC ARITON-MIRCEA si sotia ZANC ADINA-FELICIA
2016 – 2019
-
1 loc de parcare la nivelul solului
P+E+Er
125,30
259,01
556259
29.10.2019
315512
315512
Autorizație de construcție
243
14.03.2016
Proces verbal de recepție
494511
27.09.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.