Edificare
Locuinta unifamiliala, imprejmuire si amenajari exterioare, regim de inaltime D+P+E
str. Mihail Sebastian, nr. 20 provizoriu
locuinta unifamiliala.
MOLDOVAN SILVIU MARIUS
2016 – 2019
-
2 din care: - 1 la nivelul solului; - 1 in garaj la demisol
D+P+E
97,30
270,70
466000
12.09.2019
320896
320896
Autorizație de construcție
1492; 304
22.08.2016; 09.03.2018
Proces verbal de recepție
416033
13.08.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.