Edificare
Amenajare club internet cu realizarea accesului prin fatada est
str. P-ta Mihai Viteazul, nr. 34-35
spatiu cu acces public
BRISCAN GRIGORE-CRISTIAN; BRISCAN IOAN CIPRIANsi sotia BRISCAN MIHAELA
2000-2019
-
-
nu se modifica
nu se modifica
nu se modifica
516368
09.10.2019
252872-C1-U14 (nr. CF vechi: 71040)
Top: 653/S/IV
Autorizație de construcție
2517
19.12.2000
Proces verbal de recepție
377490
23.07.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.