Edificare
Construire imobil (A4) de locuinte colective P+2E cu 6 unitati locative, imprejmuire si amenajari exterioare
str. Regina Maria, nr. 16
imobil locuinte colective
S.C. ARCADA INVEST S.A
2016 – 2019
6 unitati locative
6 locuri de parcare pe CF nr. 331484
P+2E
168,49
505,47
478283
19.09.2019
315320
315320
Autorizație de construcție
1264
02.08.2016
Proces verbal de recepție
462410
11.09.2019
EMIL BOC
Daniel Pop
Aurora Rosca
Ramona Rusescu
Dan Anca
14.11.2019
0
0

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.