Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, privind unele măsuri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, din bugetul de stat și din bugetul local, consumatorilor vulnerabili, în perioada sezonului rece.

Proiect

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada 11 – 24 august 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.