Primăria Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Etapa consultării publice are loc în perioada 22 decembrie 2017-11 ianuarie 2018. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Hotărâre

Referat

Metodologie de lucru