Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea completării Anexei la Hotărarea Consiliului Local nr.  25/2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2015, privind aprobarea regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Referat

Regulament

Etapa consultării publice are loc în perioada 8 aprilie – 19 aprilie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.