Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparență decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Referat

Strategia integrată de dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca

 Etapa consultării publice are loc în perioada 24 martie – 4 aprilie 2016.  Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.