Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în vederea informării și consultării publicului, în cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism pentru proiectul de HCL privind completarea Regulamentului Local de Urbanism sub aspectul finalizării procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, sub aspectul urbanizării terenurilor agricole situate în intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică.

Referat

Proiect de hotărâre

Aviz

Etapa consultării publice are loc în perioada 15-26 mai 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.