Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, privind Metodologia de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Metodologie

Proiect

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada  22 iunie – 6 iulie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.