Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparență decizională a prevederilor proiectului de HCL privind modificarea și completarea Anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea nr. 150/2013, (criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014,  formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor,  precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți).

Proiect

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada 17 – 27 noiembrie  2015 . Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.