Modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014)

Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 150/2013(criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), precum și a Anexelor 1, 2 şi 3, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015 , în vederea efectuării demersurilor necesare supunerii acestuia dezbaterii publice.

ării publice are loc în perioada 30 iunie – 14 iulie 2020. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

2020-06-30T16:08:00+03:00
Compartiment responsabil:

Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii


0264 596 030 / 4500
Str. Moţilor nr. 3, cam. 88
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK