Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la  proiectul de HCL privind  modificarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin HCL nr. 529/2014.

Referat

Strategia

Proiect

Etapa consultării publice are loc în perioada 29 decembrie 2016-13 ianuarie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.