Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, privind prevederile Regulamentului de funcționare a piețelor agroalimentare Floră, Hermes, Zorilor, Ira și Grigorescu precum și aprobarea Regulamentului privind organizarea și atribuirea procedurii selecție de oferte in vederea închirierii spațiilor comerciale și a chioscurilor din incinta piețelor agroalimentare administrate de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada 10 – 21 august 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.