Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, cu privire la un proiect de hotărâre referitor la stabilirea nivelului pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

Etapa consultării publice are loc în perioada  26 octombrie – 11 noiembrie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Hotărâre

Anexa I 

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI

Anexa VII 

Anexa VIII

Anexa IX

Anexa X