Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect buget 2017

Lista obiectivelor de investitii

Anexe

Potrivit Legii 273/2006, art. 39, persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 24 februarie 2017 – 10 martie 2017 la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier, în atenția Direcției Economice.