Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la  proiectul de HCL privind atribuirea contractului de intreținere și amenajare a zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca, către RADP .

 

Hotărâre

Proiect

Referat

Etapa consultării publice are loc în perioada  10 ianuarie  – 25 ianuarie 2017 . Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.