Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea  P.U.Z și P.U.D. -Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov.

Hotărâre

Referat de aprobare

Raport de specialitate

Avize