Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică referitoare la proiectul de Hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic Zonal de de urbanizare – zona Colonia Sopor