Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 5 lit. E și art. 9 lit. D din Anexa la Hotărârea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 si Hotărârea nr. 650/2016 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.

Referat

Regulament

Proiect de hotărâre

Etapa consultării publice are loc în perioada  25 ianuarie – 7 februarie 2017.  Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.