Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică,în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pe marginea Regulamentului privind utilizarea serviciului de închiriere în regim self-service.

Proiect

Regulament

Etapa consultării publice are loc în perioada 12 – 25 august 2015. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.