Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională cu privire la un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Referat și regulament

Etapa consultării publice are loc în perioada 16 -25 mai 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.