Primăria Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local privind stabilirea nivelului pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.

Etapa consultării publice are loc în perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Proiect

Referat

Anexa I

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI

Anexa VII

Anexa VIII