Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de Hotărâre privind Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2021

Hotărâre

Referat aprobare

Raport specialitate

Anexa  I 

Anexe II – VI

Anexa VII

Anexa VIII

 

Etapa consultării publice are loc în perioada 6 – 23 noiembrie 2020. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.