Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitor la proiectul de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.

 

Referat

Hotărâre

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 6

Anexa 6a

Amendamente

 

Etapa consultării publice are loc în perioada 18 aprilie – 9 mai 2019. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.