Primăria Cluj-Napoca inițiază procedura de consultare publică pe marginea studiului de trafic – Prioritizarea transportului public urban prin banda dedicată AXA E-V.

Studiu

Etapa consultării publice are loc în perioada 8 – 22 martie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.