Dezbateri publice

Consultare publică
29 septembrie - 13 octombrie 2017

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

2018-07-26T12:32:03+02:00

Hotărâri de Consiliu Local referitoare la actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobat prin HCL 606/2013.

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România2018-07-26T12:32:03+02:00
Consultare publică
29 august – 11 septembrie 2017

Instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brâncuși-Bd. Nicolae Titulescu-Liviu Rebreanu-Albac și luarea în evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă

2018-07-26T12:32:21+02:00

Consultare publică privind instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brancuși- Bd. Nicolae Titulescu- Liviu Rebreanu- Albac și luarea țn evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă.

Instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brâncuși-Bd. Nicolae Titulescu-Liviu Rebreanu-Albac și luarea în evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă2018-07-26T12:32:21+02:00
Consultare publică
24 august – 6 septembrie 2017

Acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:32:42+02:00

Hotărâri de Consiliu Local privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca.

Acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:32:42+02:00
Luni, 31 iulie 2017, ora 16:00

Crearea benzii dedicate pentru transportul în comun, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 și strada Memorandumului, axa Est-Vest, între intersecțiile cu străzile Petofi Sandor și Emil Isac

2018-06-29T11:52:23+02:00
Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca

Dezbatere publică privind crearea benzii dedicate pentru transportul în comun, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 și strada Memorandumului, axa Est-Vest, între intersecțiile cu străzile Petofi Șandor și Emil Isac.

Crearea benzii dedicate pentru transportul în comun, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 și strada Memorandumului, axa Est-Vest, între intersecțiile cu străzile Petofi Sandor și Emil Isac2018-06-29T11:52:23+02:00
Consultare publică
 4-17 iulie 2017

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:33:48+02:00

Proiectul privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca  pus în concordanță cu prevederile Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:33:48+02:00
Joi, 29 iunie 2017, ora 15:00

Finalizarea procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, urbanizarea terenurilor agricole situate în intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică

2018-07-26T12:35:28+02:00
Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca

Dezbaterea publică privind completarea Regulamentului Local de Urbanism sub aspectul finalizării procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, sub aspectul urbanizării terenurilor agricole situate în intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică.

Finalizarea procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, urbanizarea terenurilor agricole situate în intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică2018-07-26T12:35:28+02:00
Consultare publică
15- 29 iunie 2017

Completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către RADP Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca

2018-07-18T14:50:12+02:00

Hotărâri de Consiliu Local referitoare la completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către RADP Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

Completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către RADP Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca2018-07-18T14:50:12+02:00
Consultare publică
15- 29 iunie 2017

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Cluj-Napoca

2018-06-06T15:36:47+02:00

Consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Cluj-Napoca.

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Cluj-Napoca2018-06-06T15:36:47+02:00
Vineri, 16 iunie 2017, ora 12:00

Planul de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:38:01+02:00
Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca

Dezbaterea publică privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca.

Planul de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:38:01+02:00
Consultare publică
6 – 20 iunie 2017

Amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:37:42+02:00

Consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local referitoare la Regulamentul privind amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:37:42+02:00
Consultare publică
15-26 mai 2017

Finalizarea procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, urbanizarea terenurilor agricole situate in intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică

2018-07-26T12:37:03+02:00

Consultare publică, în vederea informării și consultării publicului, în cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism pentru proiectul de HCL privind completarea Regulamentului Local de Urbanism sub aspectul finalizării procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, sub aspectul urbanizării terenurilor agricole situate în intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică.

Finalizarea procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, urbanizarea terenurilor agricole situate in intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică2018-07-26T12:37:03+02:00
Consultare publică
10 – 24 aprilie 2017

Regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:37:19+02:00

Consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local privind Regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:37:19+02:00
Consultare publică
16 – 31 martie 2017

Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:23:28+02:00

Consultare publică privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:23:28+02:00
Miercuri, 15 martie 2017, de la ora 17.00

Prioritățile bugetului pe 2017

2018-06-06T16:37:13+02:00
Sala mare a cinematografului Dacia din cartierul Mănăștur

Dezbaterea publică privind ”Prioritățile bugetului pe 2017”.

Prioritățile bugetului pe 20172018-06-06T16:37:13+02:00
Luni, 13 martie 2017, ora 17.15

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2017

2018-06-07T10:12:42+02:00
Sala de Sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Dezbaterea publică privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2017.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 20172018-06-07T10:12:42+02:00
Consultare publică
27 februarie – 10 martie 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca

2018-06-07T12:38:46+02:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca2018-06-07T12:38:46+02:00
Consultare publică
24 februarie 2017 – 10 martie 2017

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:24:20+02:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:24:20+02:00
Consultare publică
21 februarie – 7 martie 2017

Modernizarea și extinderea străzii Bună Ziua

2018-06-07T13:11:20+02:00

Consultare publica privind modernizarea si extinderea strazii Buna Ziua.

Modernizarea și extinderea străzii Bună Ziua2018-06-07T13:11:20+02:00
Consultare publică
26 ianuarie – 8 februarie 2017

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică

2018-06-07T13:19:56+02:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la propunerea de modificare și completare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 604/2013.

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică2018-06-07T13:19:56+02:00
Consultare publică
25 ianuarie – 7 februarie 2017

Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației

2018-07-16T18:19:58+02:00

Aprobarea modificării și completării art. 5 lit. E și art. 9 lit. D din Anexa la Hotărârea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 si Hotărârea nr. 650/2016 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.

Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației2018-07-16T18:19:58+02:00
Consultare publică
13 ianuarie  - 27 ianuarie 2017

Studiul de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector 1

2018-06-07T13:34:32+02:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector 1.

Studiul de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector 12018-06-07T13:34:32+02:00
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK