Dezbateri publice

19 iulie 2018, ora 18.00

Instituirea unor sensuri unice în cartiere Gheorgheni și Andrei Mureșanu

2018-08-17T16:46:09+03:00
Școala gimnazială Constantin Brâncuși, str. Horticultorilor nr. 1.

Dezbatere publică, în vederea instituirii unor sensuri unice în cartiere Gheorgheni și Andrei Mureșanu.

Instituirea unor sensuri unice în cartiere Gheorgheni și Andrei Mureșanu2018-08-17T16:46:09+03:00
Consultare publică
10 – 23 iulie 2018

Aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general

2018-08-17T16:41:41+03:00

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005

Aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general2018-08-17T16:41:41+03:00
Consultare publică
29 iunie 2018 – 12 iulie 2018

Aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departizare și transfer al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

2018-08-17T16:26:09+03:00

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departizare și transfer al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

Aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departizare și transfer al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.2018-08-17T16:26:09+03:00
Consultare publică
22 mai - 4 iunie 2018

Atribuirea contractelor de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul si depozitarea materialelor, respectiv desfiintarea constructiilor executate fara autorizatii de construire, inclusiv transportul si depozitarea materialelor de catre RADP Cluj-Napoca

2018-08-17T16:24:33+03:00

Hotărâre pentru atribuirea contractelor de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul si depozitarea materialelor, respectiv desfiintarea constructiilor executate fara autorizatii de construire, inclusiv transportul si depozitarea materialelor de catre RADP Cluj-Napoca

Atribuirea contractelor de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul si depozitarea materialelor, respectiv desfiintarea constructiilor executate fara autorizatii de construire, inclusiv transportul si depozitarea materialelor de catre RADP Cluj-Napoca2018-08-17T16:24:33+03:00
Consultare publică
17 – 29 mai 2018

Aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/2014

2018-08-17T16:37:55+03:00

Hotârâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/2014 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotârârea nr.188/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 privind aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca”

Aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/20142018-08-17T16:37:55+03:00
Consultare publică
20 aprilie - 7 mai 2018

Aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism și aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca”

2018-08-17T14:59:58+03:00

Hotârâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/2014 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotârârea nr.188/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 privind aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca”

Aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism și aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca”2018-08-17T14:59:58+03:00
Consultare publică
27 aprilie - 11 mai 2018

Aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-08-17T14:59:53+03:00

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 70/2018 (aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-08-17T14:59:53+03:00
Luni, 5 martie 2018, ora 17:15

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-08-17T13:50:43+03:00
Sala de Sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Dezbatere publică pe marginea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-08-17T13:50:43+03:00
Consultare publică
8 - 22 februarie 2018

Criteriile de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca

2018-06-05T13:39:16+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

Criteriile de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca2018-06-05T13:39:16+03:00
Luni, 29 ianuarie 2018, ora 14.00

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018.

2018-06-05T13:39:29+03:00
Sala de Sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Dezbatere publică privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018.2018-06-05T13:39:29+03:00
Consultare publică
 12 ianuarie – 26 ianuarie 2018

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:28:31+03:00

Consultare publică privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:28:31+03:00
Consultare publică
5 - 19 ianuarie 2018

Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”

2018-07-26T12:29:03+03:00

Consultare publică privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate in ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca”.

Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”2018-07-26T12:29:03+03:00
Consultare publică
7-21 decembrie 2017

Salubrizare stradală și deszăpezire (Sector I) în Municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:30:03+03:00

Hotarari de Consiliu Local privind atribuirea contractului ,,Salubrizare stradala si deszapezire(Sector I) in Municipiul Cluj-Napoca” catre Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, in temeiul prevazut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Salubrizare stradală și deszăpezire (Sector I) în Municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:30:03+03:00
Consultare publică
10 - 24 noiembrie 2017

Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive

2018-07-26T12:30:24+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive, aprobat prin HCL nr. 521/2016.

Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive2018-07-26T12:30:24+03:00
Consultare publică
1 -14 noiembrie 2017

Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:31:14+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:31:14+03:00
Consultare publică
29 septembrie - 13 octombrie 2017

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

2018-07-26T12:32:03+03:00

Hotărâri de Consiliu Local referitoare la actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobat prin HCL 606/2013.

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România2018-07-26T12:32:03+03:00
Consultare publică
29 august – 11 septembrie 2017

Instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brâncuși-Bd. Nicolae Titulescu-Liviu Rebreanu-Albac și luarea în evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă

2018-07-26T12:32:21+03:00

Consultare publică privind instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brancuși- Bd. Nicolae Titulescu- Liviu Rebreanu- Albac și luarea țn evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă.

Instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brâncuși-Bd. Nicolae Titulescu-Liviu Rebreanu-Albac și luarea în evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă2018-07-26T12:32:21+03:00
Consultare publică
24 august – 6 septembrie 2017

Acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:32:42+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca.

Acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:32:42+03:00
Compartiment responsabil:

Biroul Mass-media


0264 431 900 0264 596 030 / 4605; 4600; 4503
Str. Moţilor nr.3, cam. 49, 50
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK