Dezbateri publice

Consultare publică
27 aprilie - 11 mai 2018

Aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-08-17T14:59:53+03:00

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 70/2018 (aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-08-17T14:59:53+03:00
Luni, 5 martie 2018, ora 17:15

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-08-17T13:50:43+03:00
Sala de Sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Dezbatere publică pe marginea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-08-17T13:50:43+03:00
Consultare publică
8 - 22 februarie 2018

Criteriile de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca

2018-06-05T13:39:16+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

Criteriile de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca2018-06-05T13:39:16+03:00
Luni, 29 ianuarie 2018, ora 14.00

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018.

2018-06-05T13:39:29+03:00
Sala de Sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Dezbatere publică privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018.2018-06-05T13:39:29+03:00
Consultare publică
 12 ianuarie – 26 ianuarie 2018

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:28:31+03:00

Consultare publică privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:28:31+03:00
Consultare publică
5 - 19 ianuarie 2018

Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”

2018-07-26T12:29:03+03:00

Consultare publică privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate in ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca”.

Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”2018-07-26T12:29:03+03:00
Consultare publică
7-21 decembrie 2017

Salubrizare stradală și deszăpezire (Sector I) în Municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:30:03+03:00

Hotarari de Consiliu Local privind atribuirea contractului ,,Salubrizare stradala si deszapezire(Sector I) in Municipiul Cluj-Napoca” catre Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, in temeiul prevazut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Salubrizare stradală și deszăpezire (Sector I) în Municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:30:03+03:00
Consultare publică
10 - 24 noiembrie 2017

Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive

2018-07-26T12:30:24+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive, aprobat prin HCL nr. 521/2016.

Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive2018-07-26T12:30:24+03:00
Consultare publică
1 -14 noiembrie 2017

Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:31:14+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:31:14+03:00
Consultare publică
29 septembrie - 13 octombrie 2017

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

2018-07-26T12:32:03+03:00

Hotărâri de Consiliu Local referitoare la actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobat prin HCL 606/2013.

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România2018-07-26T12:32:03+03:00
Consultare publică
29 august – 11 septembrie 2017

Instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brâncuși-Bd. Nicolae Titulescu-Liviu Rebreanu-Albac și luarea în evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă

2018-07-26T12:32:21+03:00

Consultare publică privind instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brancuși- Bd. Nicolae Titulescu- Liviu Rebreanu- Albac și luarea țn evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă.

Instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brâncuși-Bd. Nicolae Titulescu-Liviu Rebreanu-Albac și luarea în evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă2018-07-26T12:32:21+03:00
Consultare publică
24 august – 6 septembrie 2017

Acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:32:42+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca.

Acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:32:42+03:00
Luni, 31 iulie 2017, ora 16:00

Crearea benzii dedicate pentru transportul în comun, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 și strada Memorandumului, axa Est-Vest, între intersecțiile cu străzile Petofi Sandor și Emil Isac

2018-06-29T11:52:23+03:00
Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca

Dezbatere publică privind crearea benzii dedicate pentru transportul în comun, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 și strada Memorandumului, axa Est-Vest, între intersecțiile cu străzile Petofi Șandor și Emil Isac.

Crearea benzii dedicate pentru transportul în comun, pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 și strada Memorandumului, axa Est-Vest, între intersecțiile cu străzile Petofi Sandor și Emil Isac2018-06-29T11:52:23+03:00
Consultare publică
 4-17 iulie 2017

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:33:48+03:00

Proiectul privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca  pus în concordanță cu prevederile Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:33:48+03:00
Joi, 29 iunie 2017, ora 15:00

Finalizarea procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, urbanizarea terenurilor agricole situate în intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică

2018-07-26T12:35:28+03:00
Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca

Dezbaterea publică privind completarea Regulamentului Local de Urbanism sub aspectul finalizării procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, sub aspectul urbanizării terenurilor agricole situate în intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică.

Finalizarea procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, urbanizarea terenurilor agricole situate în intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică2018-07-26T12:35:28+03:00
Consultare publică
15- 29 iunie 2017

Completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către RADP Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca

2018-07-18T14:50:12+03:00

Hotărâri de Consiliu Local referitoare la completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către RADP Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

Completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către RADP Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca2018-07-18T14:50:12+03:00
Consultare publică
15- 29 iunie 2017

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Cluj-Napoca

2018-06-06T15:36:47+03:00

Consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Cluj-Napoca.

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Cluj-Napoca2018-06-06T15:36:47+03:00
Vineri, 16 iunie 2017, ora 12:00

Planul de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:38:01+03:00
Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca

Dezbaterea publică privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca.

Planul de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:38:01+03:00
Consultare publică
6 – 20 iunie 2017

Amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:37:42+03:00

Consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local referitoare la Regulamentul privind amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:37:42+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK