CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru

și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Sud

și Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Sud și Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 26588/1/13.01.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 26686/45/30/13.01.2021 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției Juridice, prin care se propune însuşirea Documentaţiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Sud și Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79 alin. (6) și (8) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, ale art. 87 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 193/2006, Anexa 4, poziția 1958;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor, identificat prin nr. topo. 3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2, 3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, cu suprafața din acte de 15855 mp. și suprafața măsurată de 19170 mp., înscris în CF nr. 301685 Cluj-Napoca, astfel:

– imobilul identificat prin nr. topo. 3022/1, 3023/1, 3024/1, 3031/2/1, 3032/2/1, 3034/2/1, 3035/2/1, 3036/2/1, 3037/2/1, 3038/2/1, 3039/2/1, 3040/2/1, 3041/2/1, 3042/2/1/1, 3043/2/2/1, 3044/2/1, 3045/2/2/1, 3046/2/1, 3047/2/1, 3048/2/1, 3050/1/1, 3051/1, 3058/1, 3052/1, 3053/1, 3054/1, 3055/1, 3056/1, 3057/1, 3059/1/1, 3059/2/2/1/1, 3060/2/1/1, 3061/1/2/1/1, 3061/2/2/1, 3062/1/2/1/1, 3062/2/2/1, 3063/2/1, 3064/2/1, 3065/2/1, 3891/1, 3892/1, 3893/1, 3894/1, 3895/1, 3896/1, 3897/1, 3898/1/1, 3898/2/1, 3899/1, 3900/1, 3901/1, 3902/1, 3903/1, 3904/1, 3905/1, 3906/1, 3907/1, în suprafaţă de 1660 mp.;

– imobilul identificat prin nr. topo. 3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2, 3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2, în suprafață de 5303 mp.;

– imobilul identificat prin nr. topo. 3022/3, 3023/3, 3024/3, 3031/2/3, 3032/2/3, 3034/2/3, 3035/2/3, 3036/2/3, 3037/2/3, 3038/2/3, 3039/2/3, 3040/2/3, 3041/2/3, 3042/2/1/3, 3043/2/2/3, 3044/2/3, 3045/2/2/3, 3046/2/3, 3047/2/3, 3048/2/3, 3050/1/3, 3051/3, 3058/3, 3052/3, 3053/3, 3054/3, 3055/3, 3056/3, 3057/3, 3059/1/3, 3059/2/2/1/3, 3060/2/1/3, 3061/1/2/1/3, 3061/2/2/3, 3062/1/2/1/3, 3062/2/2/3, 3063/2/3, 3064/2/3, 3065/2/3, 3891/3, 3892/3, 3893/3, 3894/3, 3895/3, 3896/3, 3897/3, 3898/1/3, 3898/2/3, 3899/3, 3900/3, 3901/3, 3902/3, 3903/3, 3904/3, 3905/3, 3906/3, 3907/3, în suprafață de 8892 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Sud, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului, identificat prin nr. topo. 3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2, 3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2, în suprafață de 5303 mp., cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului, identificat prin nr. topo. 3022/3, 3023/3, 3024/3, 3031/2/3, 3032/2/3, 3034/2/3, 3035/2/3, 3036/2/3, 3037/2/3, 3038/2/3, 3039/2/3, 3040/2/3, 3041/2/3, 3042/2/1/3, 3043/2/2/3, 3044/2/3, 3045/2/2/3, 3046/2/3, 3047/2/3, 3048/2/3, 3050/1/3, 3051/3, 3058/3, 3052/3, 3053/3, 3054/3, 3055/3, 3056/3, 3057/3, 3059/1/3, 3059/2/2/1/3, 3060/2/1/3, 3061/1/2/1/3, 3061/2/2/3, 3062/1/2/1/3, 3062/2/2/3, 3063/2/3, 3064/2/3, 3065/2/3, 3891/3, 3892/3, 3893/3, 3894/3, 3895/3, 3896/3, 3897/3, 3898/1/3, 3898/2/3, 3899/3, 3900/3, 3901/3, 3902/3, 3903/3, 3904/3, 3905/3, 3906/3, 3907/3, în suprafață de 8892 mp., care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 4. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Sud, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însuşeşte Documentaţia tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 14 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)