Ședința din 10 septembrie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-09-05T14:29:32+03:00

Privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12019-09-05T14:29:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-09-10T11:34:40+03:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22019-09-10T11:34:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-09-10T13:57:18+03:00

Privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32019-09-10T13:57:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-09-10T13:58:29+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58 B, bl. 6 – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42019-09-10T13:58:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-09-10T13:59:15+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 17, ap. 35, în favoarea numitei Simionaș Nastasia – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52019-09-10T13:59:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2019-09-10T14:00:25+03:00

Privind însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42 – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62019-09-10T14:00:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-09-10T14:00:56+03:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 236 m.p., identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în C.F. 320969 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72019-09-10T14:00:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-09-10T14:01:51+03:00

Privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 91 m.p., identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în C.F. 334605 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuși nr. 119-119A – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82019-09-10T14:01:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-09-10T12:45:30+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Siretului și str. Mureșului) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92019-09-10T12:45:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2019-09-10T12:48:04+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102019-09-10T12:48:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-09-10T12:44:29+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alunului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112019-09-10T12:44:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-09-10T12:44:13+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122019-09-10T12:44:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2019-09-10T12:43:56+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada D. D. Roșca, tronsonul 1 și tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132019-09-10T12:43:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2019-09-10T12:43:09+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Arțarului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142019-09-10T12:43:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2019-09-05T12:53:16+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152019-09-05T12:53:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2019-09-05T12:54:58+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Termoficare Napoca S.A., din data de 10.09.2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162019-09-05T12:54:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2019-09-05T12:55:47+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modificare interioară în vederea amenajării unui spațiu de învățământ (grădiniță), str. Gării nr. 4, Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172019-09-05T12:55:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2019-09-10T12:42:46+03:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Someșul mic care face legătura între str. Oașului și str. Răsăritului”.

Proiect de hotărâre nr. 182019-09-10T12:42:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2019-09-05T12:57:47+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 696/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3b, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) și a Hotărârii nr. 1090/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 11, 20 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192019-09-05T12:57:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2019-09-05T14:36:23+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 707/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 49) – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202019-09-05T14:36:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2019-09-05T14:35:44+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31) – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212019-09-05T14:35:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2019-09-10T14:02:36+03:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1073/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50) – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222019-09-10T14:02:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2019-09-10T14:06:41+03:00

Privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017 – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232019-09-10T14:06:41+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2019-09-10T12:42:28+03:00

Privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca – proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242019-09-10T12:42:28+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK