Ședința din 11 iulie 2013

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Insusirea raportului de evaluare a podului din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Suceava nr. 32 si aprobarea sistarii, cu sulta, a starii de indiviziune asupra podului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui numar de 24 de locuinte sociale, situate in imobilul din municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Aprobarea dezlipirii unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, trecerea unui teren in suprafata de 298 m.p., din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca in domeniul privat al acestuia, aprobarea unui schimb de imobile si insusirea rapoartelor de evaluare a proprietatii imobiliare.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Completarea Hotararii nr. 474/2008 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali nr. 59), asa cum a fost modificata prin Hotararile nr. 68/2011 si 221/2011.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa si insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 7, in suprafata de 26 m.p., in vederea extinderii si mansardarii locuintei.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 215/2013.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Prelungirea termenului de locatiune/comodat/asociere a unor contracte, avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta/terenuri.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, bl. M1, M2, M3, actualizarea si recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere, care au implinit varsta de 35 de ani.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciresilor nr. 53, inscris in C.F. nr. 274608 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 274608 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 140317 Cluj-Napoca, nr. topo. Vechi 1027/1/6).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Acordul asocierii titularului Contractului de inchiriere nr. 1725/27.07.1999, Uniunea Studenteasca Maghiara din Cluj, cu Asociatia Clubul Speologilor Amatori Cluj, in vederea organizarii unor proiecte in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 21, ap. 1 si 2.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Vanzarea locuintei situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Pavel Rosca nr. 3, ap. 2, in favoarea doamnei Preda Delia-Lucia.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Vanzarea a 31/686 parte din terenul cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Brasov nr. 36.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Vanzarea a 91/239 parte din terenul cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Ciurea nr. 8.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Vanzarea terenului cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 9.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Vanzarea suprafetei de 4,35 m.p., aferenta imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baia Mare nr. 7-9, ap. 2, inscris in C.F. individuala nr. 130509 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 8836/1/II si 8837/1/II.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Regulamentul de vanzare a terenurilor-curti apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, in favoarea proprietarilor de locuinte cumparate in conditiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, a mostenitorilor acestora sau cumparatorilor subsecventi.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Revocarea Hotararii nr. 24/2013 (atribuirea, prin inchiriere, a suprafetei de 24.63 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9, in favoarea Institutului Cultural Roman).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Modificarea Contractului de inchiriere nr. 2588/2005, incheiat cu Uniunea Scriitorilor din Romania, avand ca obiect suprafata de 47,76 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, ap. 9.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Demolarea unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 24.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Modul de solutionare a Cererii nr. 190466/20.06.2012, formulata de catre doamna Adriana Miron.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK