Ședința din 12 mai 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2020-05-06T16:54:22+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – desființare construcție existentă și construire imobil mixt de locuințe cu spații comerciale la parter S+P+5E+R, str. Traian nr. 28; beneficiar: Kondrat Iosif. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252020-05-06T16:54:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2020-05-06T16:06:17+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – str. Soporului, beneficiari: Varga Ioan Alexandru și SDC Imobiliare S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262020-05-06T16:06:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2020-05-06T16:07:24+03:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Sergiu Celibidache – în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272020-05-06T16:07:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2020-05-06T16:08:18+03:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă a străzii Panait Istrati – în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282020-05-06T16:08:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2020-05-06T16:09:19+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1363/04.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292020-05-06T16:09:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2020-05-06T16:10:02+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1387/08.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302020-05-06T16:10:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2020-05-06T16:11:14+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare 10 treceri de pietoni, conform Certificatului de urbanism nr. 1576/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312020-05-06T16:11:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2020-05-06T16:12:11+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare trecere de pietoni pe str. Donath intersecție cu aleea Bucura, conform Certificatului de urbanism nr. 2258/21.05.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322020-05-06T16:12:11+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2020-05-06T16:13:09+03:00

Privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 1124/2018 (aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului și a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332020-05-06T16:13:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2020-05-06T16:14:01+03:00

Privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 484/2019 (aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342020-05-06T16:14:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2020-05-06T16:14:48+03:00

Privind alocarea sumei de 650.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență socială și medicală, pentru implementarea Programului social „Alimente”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352020-05-06T16:14:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2020-05-06T16:15:42+03:00

Privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362020-05-06T16:15:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2020-05-06T16:17:55+03:00

Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – sem. II 2019.

Proiect de hotărâre nr. 372020-05-06T16:17:55+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2020-05-06T16:17:24+03:00

Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – sem. II 2019.

Proiect de hotărâre nr. 382020-05-06T16:17:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2020-05-06T16:20:24+03:00

Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. – sem. II 2019.

Proiect de hotărâre nr. 392020-05-06T16:20:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2020-05-07T16:02:40+03:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 928/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4A, 4B, 5/I, 5/II, 6, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 402020-05-07T16:02:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2020-05-07T16:02:59+03:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 930/19.12.2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 412020-05-07T16:02:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2020-05-06T16:21:47+03:00

Informare privind plângerea prealabilă formulată de către Organizația Județeană Cluj a Partidului Verde.

Proiect de hotărâre nr. 422020-05-06T16:21:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2020-05-06T16:54:47+03:00

Informare privind Plângerile prealabile înregistrate sub nr. 170067/1/19.03.2020 și nr. 205800/45/22.04.2020, formulate de către Moldovanu Melania-Maria, Napeu Camelia Ana-Maria, Napeu Lucian-Dan, Petmezi Elena-Crina, Parizek Laur-Cătălin, Ilea Horea, Ilea Octavia-Andrada, Balibanu Balibanu Antoniu-Mihai, Casoveanu Veronica Maria, Necula Dan, Harjau Maricica, Harjau Dan-Andrei, Harjau Andrada Raluca, Cioran Ovidiu-Dan, Dragan Corina-Mihaela, reprezentați prin Moldovanu Melania-Maria

Proiect de hotărâre nr. 432020-05-06T16:54:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44a

2020-05-11T15:58:45+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Scărilor nr. 10-12. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 44a2020-05-11T15:58:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44b

2020-05-11T16:00:08+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Zona Cetățuia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 44b2020-05-11T16:00:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44c

2020-05-12T08:21:39+03:00

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 44c2020-05-12T08:21:39+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44d

2020-05-12T11:32:46+03:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 44d2020-05-12T11:32:46+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK