Ședința din 14 decembrie 2010

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate

Proiect de hotărâre nr.12010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. imobil pentru locuinţe şi comerţ S+P+M+4E, str. Traian Vuia nr. 11; beneficiară: S.C. Tecla Exim S.R.L

Proiect de hotărâre nr.22010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+E, str. Theodor Pallady nr. 2; beneficiară: Matei Sonia Bianca

Proiect de hotărâre nr.32010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. casă de vacanţă P+M, str. D. D. Roşca nr. 13; beneficiar: Zanc Ioan

Proiect de hotărâre nr.42010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. extindere sediu Direcţia Regională de metrologie legală, cu un corp P+2E, str. Năvodari nr. 2; beneficiară: Direcţia Regională de metrologie legală Cluj

Proiect de hotărâre nr.52010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. str. Aurel Vlaicu – str. Dâmboviţei – zona Expo Transilvania; beneficiare: S.C. Nervia Center S.R.L. şi S.C. Tele Distribution S.R.L

Proiect de hotărâre nr.62010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2010-12-14T00:00:00+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 444/2010 (aprobarea P.U.D. locuinţă familială P+E+M, str. Branului nr. 6)

Proiect de hotărâre nr.72010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

Proiect de hotărâre nr.82010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

Proiect de hotărâre nr.92010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2010-12-14T00:00:00+02:00

Însuşirea raportului de evaluare a cotei-părţi de 26,09% din podul imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 6, înscris în C.F. nr. 194592, cu nr. topo 14/1, cotă-parte ce aparţine ap. nr. 6 şi nr. 9 şi aprobarea sistării stării de indiviziune asupra podului

Proiect de hotărâre nr.102010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2010-12-14T00:00:00+02:00

Însuşire documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petöfi Sandor nr. 10, ap. 4

Proiect de hotărâre nr.112010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2010-12-14T00:00:00+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor f.n

Proiect de hotărâre nr.122010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2010-12-14T00:00:00+02:00

Modificarea Anexei 1, art. 21.1 a Hotărârii nr. 158/2008 (aprobarea noului Regulament de funcţionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca)

Proiect de hotărâre nr.132010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2” (str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108)

Proiect de hotărâre nr.142010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2” (str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108)

Proiect de hotărâre nr.152010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. Iuliu Coroianu nr. 5)

Proiect de hotărâre nr.162010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. Iuliu Coroianu nr. 5)

Proiect de hotărâre nr.172010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea Cererii de finanţare (tip), a Contractului de finanţare (tip) şi a Condiţiilor şi criteriilor de finanţare a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.182010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2010-12-14T00:00:00+02:00

Alocarea sumei de 30.750 lei, de la bugetul local pe anul 2010, Sindicatului „CIVITAS”, pentru organizarea Serbării „Pomului de Crăciun” şi achiziţionarea de cadouri pentru copiii salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, ai salariaţilor Cantinei de ajutor social şi pensiune, ai salariaţilor Centrului bugetar-creşe, ai Secretarului municipiului Cluj-Napoca, precum şi ai salariaţilor serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.192010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2010-12-14T00:00:00+02:00

Parcarea persoanelor cu handicap în parcările publice cu plată orară de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.202010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2010-12-14T00:00:00+02:00

Stabilirea tarifelor la emiterea Autorizaţiilor de spargere, pentru lucrări la reţelele edilitare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.212010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2010-12-14T00:00:00+02:00

Reconversia Proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj

Proiect de hotărâre nr.222010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2010-12-14T00:00:00+02:00

Aprobarea modificării termenului Contractului nr. 53590/2006, de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune, încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L., prin creşterea perioadei de valabilitate a contractului cu 7,7 ani, începând de la data expirării acestuia, respectiv 12.07.2011

Proiect de hotărâre nr.232010-12-14T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2010-12-14T00:00:00+02:00

Diverse

Proiect de hotărâre nr.242010-12-14T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK