Ședința din 14 mai 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2018.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 24.05.2018, ora 12.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Modificarea Hotărârii nr. 433/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5840 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5841 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 23185 din 27.07.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 31/254 parte din terenul în suprafață de 254 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, înscris în C.F. 285914 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 285914.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Darea în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Darea în folosință gratuită, Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Însușirea documentațiilor cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sigismund Toduță și imobilului strada Țebei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea f.n.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicoale Titulescu f.n.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cepei f.n.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Revocarea art. 1 al Hotărârii nr. 444/2011, retragerea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic de Transporturi Transilvania, asupra imobilului Cămin II, scara II și darea în administrare, Școlii Gimnaziale de Muzică Augustin Bena, a imobilului Cămin II, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Revocarea Hotărârii nr. 8/2018 (vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în favoarea doamnei Smical Andreea-Ioana).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1910/A/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 3633/211/2016.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017 și 894/2017.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK