Ședința din 14 mai 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2018.

Proiect de hotărâre nr.12018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017.

Proiect de hotărâre nr.22018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.32018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.42018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.52018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 24.05.2018, ora 12.

Proiect de hotărâre nr.62018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2018-05-14T00:00:00+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 433/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia locală de ordine publică).

Proiect de hotărâre nr.72018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2018-05-14T00:00:00+03:00

Acceptarea unei succesiuni vacante.

Proiect de hotărâre nr.82018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2018-05-14T00:00:00+03:00

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5840 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre nr.92018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2018-05-14T00:00:00+03:00

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 5841 din 22.02.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre nr.102018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2018-05-14T00:00:00+03:00

Încetarea la termen, fără posibilitate de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 23185 din 27.07.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Proiect de hotărâre nr.112018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2021-02-25T14:33:20+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 31/254 parte din terenul în suprafață de 254 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, înscris în C.F. 285914 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 285914.

Proiect de hotărâre nr.122021-02-25T14:33:20+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2018-05-14T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

Proiect de hotărâre nr.132018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2018-05-14T00:00:00+03:00

Darea în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.142018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2018-05-14T00:00:00+03:00

Darea în folosință gratuită, Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.

Proiect de hotărâre nr.152018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2018-05-14T00:00:00+03:00

Însușirea documentațiilor cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sigismund Toduță și imobilului strada Țebei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.162018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2018-05-14T00:00:00+03:00

Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea f.n.

Proiect de hotărâre nr.172018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2018-05-14T00:00:00+03:00

Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicoale Titulescu f.n.

Proiect de hotărâre nr.182018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2018-05-14T00:00:00+03:00

Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cepei f.n.

Proiect de hotărâre nr.192018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2018-05-14T00:00:00+03:00

Însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.202018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2018-05-14T00:00:00+03:00

Revocarea art. 1 al Hotărârii nr. 444/2011, retragerea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic de Transporturi Transilvania, asupra imobilului Cămin II, scara II și darea în administrare, Școlii Gimnaziale de Muzică Augustin Bena, a imobilului Cămin II, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bistriței nr. 21.

Proiect de hotărâre nr.212018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2018-05-14T00:00:00+03:00

Revocarea Hotărârii nr. 8/2018 (vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în favoarea doamnei Smical Andreea-Ioana).

Proiect de hotărâre nr.222018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2018-05-14T00:00:00+03:00

Punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1910/A/2017, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 3633/211/2016.

Proiect de hotărâre nr.232018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2018-05-14T00:00:00+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017 și 894/2017.

Proiect de hotărâre nr.242018-05-14T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK