Ședința din 14 mai 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.25

2018-05-14T00:00:00+03:00

Atribuirea unei locuințe de necesitate persoanelor afectate de incendiul de pe str. Cantonului f.n. din data de 13.04.2018.

Proiect de hotărâre nr.252018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.26

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre nr.262018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.27

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt – str. Gh. Șincai nr. 13-str. Samuel Micu nr. 8; beneficiari: Mădăian Mircea-Ovidiu și Mădăian Felicia-Silvia.

Proiect de hotărâre nr.272018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.28

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt, S+P+2E+R – Calea Baciului nr. 22; beneficiar: Iacob Dan-Mihai.

Proiect de hotărâre nr.282018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.29

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două apartamente, P+E – Calea Turzii nr. 32; beneficiară: S.C. Axa Imob Invest S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.292018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.30

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.Z. amenajare parc de conservare a biodiversității – zona I – „Modernizare infrastructură educațională Hoia pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol”; beneficiară: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.302018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.31

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Cișmigiu”.

Proiect de hotărâre nr.312018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.32

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Nuferilor”.

Proiect de hotărâre nr.322018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.33

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public strada Arany Janos”.

Proiect de hotărâre nr.332018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.34

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Cișmigiu, în municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.342018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.35

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Nuferilor, în municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.352018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.36

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Arany Janos, în municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.362018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.37

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv Specific 4.4.

Proiect de hotărâre nr.372018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.38

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior și strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiect de hotărâre nr.382018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.39

2018-05-14T00:00:00+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 29 mai 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 30 mai 2018, ora 10 (a doua convocare).

Proiect de hotărâre nr.392018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.40

2018-05-14T00:00:00+03:00

Numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.).

Proiect de hotărâre nr.402018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.41

2018-05-14T00:00:00+03:00

Numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.T.).

Proiect de hotărâre nr.412018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.42

2018-05-14T00:00:00+03:00

Modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 64/2016 și nr. 597/2016.

Proiect de hotărâre nr.422018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.43

2018-05-14T00:00:00+03:00

Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a programului multianual Liga Liceelor Clujene, pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre nr.432018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.44

2018-05-14T00:00:00+03:00

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Proiect de hotărâre nr.442018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.45

2018-05-14T00:00:00+03:00

Plângerea prealabilă formulată de Puskás Ferenc și Puskás-Schullerus Tibor, înregistrată sub nr. 166534/3 din 30.03.2018.

Proiect de hotărâre nr.452018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.46

2018-05-14T00:00:00+03:00

Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca – anul 2017.

Proiect de hotărâre nr.462018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.47

2018-05-14T00:00:00+03:00

Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – anul 2017.

Proiect de hotărâre nr.472018-05-14T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.48

2018-05-14T00:00:00+03:00

Raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – anul 2017.

Proiect de hotărâre nr.482018-05-14T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK