Ședința din 15 mai 2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2023-05-10T08:34:56+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 12023-05-10T08:34:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2023-05-10T08:35:17+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22023-05-10T08:35:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2023-05-10T08:35:33+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32023-05-10T08:35:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2023-05-10T08:35:47+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42023-05-10T08:35:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2023-05-10T08:36:02+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 16.05.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 17.05.2023, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52023-05-10T08:36:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2023-05-10T08:36:22+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62023-05-10T08:36:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2023-05-10T11:18:34+03:00

Privind încetarea la termen a Contractului de asociere în participațiune nr. 18 din 10.11.1998, astfel cum acesta a fost modificat prin act adițional, încheiat cu S.C. PRITAX INVEST S.A. (în prezent S.C. PRITAX INVEST S.R.L.). Proiect din inițiativa primarului și a doamnei Adriana Cristian, consilier local.

Proiect de hotărâre nr. 72023-05-10T11:18:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2023-05-10T11:18:50+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața 1 Mai. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82023-05-10T11:18:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2023-05-10T08:37:28+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Bâlea, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92023-05-10T08:37:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2023-05-10T08:38:12+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Dionisie Roman, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102023-05-10T08:38:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2023-05-10T11:19:05+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 211, înscrise în C.F. nr. 351534, având nr. cad. 351534 și C.F. nr. 280720, având nr. cad. 280720. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112023-05-10T11:19:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2023-05-10T08:39:06+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Augustin Maior, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122023-05-10T08:39:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2023-05-10T08:39:27+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Lombului) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132023-05-10T08:39:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2023-05-10T11:19:12+03:00

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a imobilului pasarela pietonală str. Oașului-str. Răsăritului și desființarea acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142023-05-10T11:19:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2023-05-10T11:19:21+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 344987, înscris în C.F. nr. 344987 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152023-05-10T11:19:21+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2023-05-10T11:19:29+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 340806, înscris în C.F. nr. 340806 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162023-05-10T11:19:29+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2023-05-10T16:03:13+03:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate cu nr. cadastral 351594 și nr. cadastral 351579. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172023-05-10T16:03:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2023-05-10T11:19:39+03:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra suprafeței de 1.209 mp., parte din terenul în suprafață de 1.315 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 12, jud. Cluj, înscris în C.F. 259959 Cluj-Napoca, sub A1, cu nr. topo. 3841, 3842, 3843, 3844 (nr. C.F. vechi 2801). Proiect din inițiativa consilierului local și viceprimarului, Dan Ștefan Tarcea.

Proiect de hotărâre nr. 182023-05-10T11:19:39+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2023-05-10T08:40:09+03:00

Privind demolarea imobilului-construcție identificat prin nr. topo 15483/2/1-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 1A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192023-05-10T08:40:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2023-05-10T16:49:37+03:00

Privind trecerea unor apartamente cu destinația de locuințe sociale, situate în municipiul Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202023-05-10T16:49:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2023-05-10T11:19:53+03:00

Privind aprobarea unui schimb de locuințe sociale. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212023-05-10T11:19:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2023-05-10T16:16:41+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe de serviciu. Proiect din inițiativa consilierului local și viceprimarului, Dan Ștefan Tarcea.

Proiect de hotărâre nr. 222023-05-10T16:16:41+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2023-05-10T11:20:46+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M1, ap. 25 și Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 37. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232023-05-10T11:20:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2023-05-10T11:20:33+03:00

Privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 242 m.p., cu nr. topo. 9146/2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fierului nr. 44, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242023-05-10T11:20:33+03:00