Ședința din 15 mai 2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2023-05-10T11:20:54+03:00

Privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 de m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252023-05-10T11:20:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2023-05-10T11:21:08+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1147/2018 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 4148/2018 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 7410/117/2017. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262023-05-10T11:21:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2023-05-10T11:21:17+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1355/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4488/117/2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272023-05-10T11:21:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2023-05-10T11:21:31+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1785/2022 a Tribunalului Cluj, modificată prin Decizia Civilă nr. 1305/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2389/117/2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282023-05-10T11:21:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2023-05-10T13:25:23+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E și amenajări exterioare, str. Poienarilor nr. 4; beneficiari: Miszti Alexandru și Miszti Eva-Ildiko. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292023-05-10T13:25:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2023-05-10T13:26:55+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Cărbunarilor nr. 4; beneficiari: Pătrăuș Darius-Dennis și Pătrăuș Ionița-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302023-05-10T13:26:55+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2023-05-10T13:27:04+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E+Er, str. Meteor nr. 63; beneficiar: Mihalca Ovidiu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312023-05-10T13:27:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2023-05-10T13:27:16+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, P+E, str. Pintea Viteazul nr. 3C; beneficiari: Moldovan Ildi și Moldovan Maftei. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322023-05-10T13:27:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2023-05-10T13:27:35+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Mansardare imobil, recompartimentări interioare – corp C1, Sp+P+M, str. Doina Cornea (fostă str. Alba Iulia) nr. 14; beneficiari: Moldovan Titus și Moldovan Eugenia Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332023-05-10T13:27:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2023-05-10T13:27:47+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Construire locuințe cu regim redus de înălțime, str. Valea Chintăului – est; beneficiari: Hossu Stanca și Hossu Gelu-Aurel. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342023-05-10T13:27:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2023-05-10T13:28:00+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe familiale, str. Câmpului nr. 161; beneficiari: Zdroba Dan-Marius, Zdroba Mariana-Daniela, Bor Gavrilă și Bor Rodica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352023-05-10T13:28:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2023-05-10T13:28:57+03:00

Privind aprobarea încetării aplicabilității P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 55/2022 și aprobarea P.U.Z. dezvoltare zonă rezidențială, str. Aurel Gurghianu; beneficiari: Boariu Mihai Tudor, Nicoară Mihaela-Bianca, Olariu Andrei Iulian, Roșu Ioan-Alexandru, Fodoca Ramona, Vreme Ioan și Vreme Corina Monica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362023-05-10T13:28:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2023-05-10T13:29:08+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 75/2023 (de aprobare a P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare ansamblu mixt, str. Bună Ziua – nord). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372023-05-10T13:29:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2023-05-10T08:41:23+03:00

Privind atribuirea denumirii „Ion Cantacuzino” străzii înscrise în C.F. nr. 337653, cu nr. cad. 337653, din municipiul Cluj-Napoca, reglementată prin P.U.Z. – Reactualizare P.U.Z. Tetarom – zona economică Vest, aprobat prin Hotărârea nr. 602/2005. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382023-05-10T08:41:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2023-05-10T08:41:41+03:00

Privind atribuirea denumirii „Nikola Tesla” străzii înscrise în C.F. nr. 340713, din municipiul Cluj-Napoca, reglementată prin P.U.Z. – Reactualizare P.U.Z. Tetarom – zona economică Vest, aprobat prin Hotărârea nr. 602/2005. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392023-05-10T08:41:41+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2023-05-10T13:31:33+03:00

Privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, reglementate prin P.U.Z. – Dezvoltare zonă rezidențială str. Lombului-str. Gheorghe Sion, aprobat prin Hotărârea nr. 583/2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402023-05-10T13:31:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2023-05-10T08:42:57+03:00

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lotul nr. 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 412023-05-10T08:42:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2023-05-10T08:43:19+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 696/2022 (aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate subterane – Runda I” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul P.N.R.R./2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B.Constuirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență [P.N.R.R.]). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422023-05-10T08:43:19+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2023-05-10T08:43:35+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 30.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 5.06.2023, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 432023-05-10T08:43:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2023-05-10T08:43:56+03:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Creșa Veronica, str. Mehedinți nr. 15”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 442023-05-10T08:43:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45

2023-05-10T08:44:14+03:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Școala Gimnazială Liviu rebreanu, aleea Moldoveanu nr. 1”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 452023-05-10T08:44:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 46

2023-05-10T08:45:35+03:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Grădinița cu Program Prelungit Zâna Zorilor, Structura 2, str. Zorilor nr. 27”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 462023-05-10T08:45:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 47

2023-05-10T08:45:50+03:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia, Clădirea C2, str. Calea Turzii nr. 2”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 472023-05-10T08:45:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 48

2023-05-10T08:46:05+03:00

Privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Grădinița Academia Piticilor, aleea Tazlău nr. 11, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 482023-05-10T08:46:05+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK