Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea Protocolului de Asociere privind actualizarea Studiului de Fezabilitate/Proiectului Tehnic realizate pentru obiectivul de investitii "Spitalul Regional de Urgenta Cluj".