Ședința din 17 februarie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2020-02-12T12:46:24+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte D+P+3E+Er, str. București nr. 28; beneficiar: Zanc Mircea Tudor. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252020-02-12T12:46:24+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2020-02-12T12:46:36+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Reconfigurare corp C1, extindere și mansardare corp C2, str. Septimiu Albini nr. 89; beneficiar: Lup Aurel. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262020-02-12T12:46:36+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2020-02-12T12:46:48+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere și etajare locuință unifamilială Sp+P+E, str. Dragoș Vodă nr. 26; beneficiari: Novăcescu Ion și Novăcescu Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272020-02-12T12:46:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2020-02-12T12:47:00+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Iasomiei nr. 18A; beneficiari: Lechințan Gabriela-Eugenia și Teleky Árpád-Remus. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282020-02-12T12:47:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2020-02-12T12:47:12+02:00

Privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 723/2018 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 3231/117/2015. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292020-02-12T12:47:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2020-02-12T13:22:14+02:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, 591/2016, 548/2017, 885/2017, 978/2017, 33/2018, 976/2018, 1106/2018, 45/2019, 539/2019, 677/2019 și 887/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302020-02-12T13:22:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2020-02-12T13:22:37+02:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, 592/2016, 549/2017, 886/2017, 911/2018, 977/2018 și 540/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312020-02-12T13:22:37+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2020-02-12T13:23:40+02:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, 593/2016, 550/2017, 887/2017, 978/2018, 541/2019 și 678/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322020-02-12T13:23:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2020-02-12T13:23:59+02:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, 594/2016, 551/2017, 888/2017, 912/2018, 979/2018 și 542/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332020-02-12T13:23:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2020-02-12T13:24:33+02:00

Privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1119/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342020-02-12T13:24:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2020-02-12T13:26:43+02:00

Privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1120/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352020-02-12T13:26:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2020-02-12T13:53:20+02:00

Privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr. 1121/2018 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 3 – platoul Sălii Sporturilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362020-02-12T13:53:20+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2020-02-12T13:54:03+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare tronson – str. Tipografiei, municipiului Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372020-02-12T13:54:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2020-02-12T13:56:30+02:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice” 30 stații de încărcare lente, 6 stații de încărcare rapide și branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații de încărcare. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382020-02-12T13:56:30+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2020-02-12T13:58:47+02:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economică stabilită prin Studiul de fezabilitate privind „Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă” – varianta 2. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392020-02-12T13:58:47+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2020-02-12T14:01:14+02:00

Privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din str. Constanța nr. 6, municipiul Cluj-Napoca – Execuție lucrări pentru înlăturarea fenomenului de igrasie și a consecințelor acestuia prezent la demisolul și parterul clădirii principale C1”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402020-02-12T14:01:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2020-02-12T14:01:50+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Realizare sistem de iluminat arhitectural fântână arteziană – Parc Central Simion Bărnuțiu”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 412020-02-12T14:01:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2020-02-12T14:02:25+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa IV”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422020-02-12T14:02:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2020-02-12T14:02:43+02:00

Privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 16.01.2020 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 432020-02-12T14:02:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2020-02-12T16:05:54+02:00

Privind prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrațiem dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 442020-02-12T16:05:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45

2020-02-12T14:04:15+02:00

Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 452020-02-12T14:04:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 46

2020-02-12T14:04:11+02:00

Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 462020-02-12T14:04:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 47

2020-02-12T14:04:06+02:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 897/2019 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiului Cluj-Napoca”, în sensul corelării pieselor desenate, planșele: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 cu suprafața studiată, respectiv 42.410 mp, conform Procesului-verbal de recepție nr. 396/2020 al O.C.P.I. Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 472020-02-12T14:04:06+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 48

2020-02-12T16:05:49+02:00

Privind aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Cluster Mobilier Transilvan. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 482020-02-12T16:05:49+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK