Ședința din 18 ianuarie 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2022-01-12T18:25:14+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – construire locuință unifamilială D+P, str. Fânațelor nr. 13D-17A; beneficiari: Kiss Alpar-Laszlo și Kiss Mariana-Ileana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252022-01-12T18:25:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2022-01-12T18:27:12+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 2 (fostă str. Zefirului); beneficiar: But Gheorghe-Tiberiu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262022-01-12T18:27:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2022-01-12T18:28:04+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere corp C2 în vederea realizării unui imobil cu funcțiuni de sănătate și asistență socială, S+P+3E, str. Zambilei nr. 5-7; beneficiară: Eparhia Reformată din Ardeal. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272022-01-12T18:28:04+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2022-01-12T18:28:43+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, str. Becaș nr. 16; beneficiar: Băete Corneliu-Florin. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282022-01-12T18:28:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2022-01-12T18:30:06+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULiu și Liu, str. Voievodul Gelu nr. 1; beneficiari: Balea Simina-Iulia și Balea Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292022-01-12T18:30:06+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2022-01-12T18:30:03+02:00

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 653/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 720/2021 (aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică livrată populației de către societatea Termoficare Napoca S.A. și a prețului local al energiei termice facturată populației). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302022-01-12T18:30:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2022-01-12T18:30:49+02:00

Privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312022-01-12T18:30:49+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2022-01-12T18:32:18+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 908/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 5, proprietatea dlui Rus Avram și a dnei Rus Melania, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322022-01-12T18:32:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2022-01-12T18:32:51+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 675/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1 și 2 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332022-01-12T18:32:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2022-01-12T18:33:29+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 907/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342022-01-12T18:33:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2022-01-12T18:34:08+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 670/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352022-01-12T18:34:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2022-01-12T18:34:48+02:00

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362022-01-12T18:34:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2022-01-12T18:35:26+02:00

Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2021.

Proiect de hotărâre nr. 372022-01-12T18:35:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2022-01-12T18:37:08+02:00

Informare privind Plângerea preabilă formulată de Fărcaș Gabriel, înregistrată sub nr. 688.898 din 10.12.2021.

Proiect de hotărâre nr. 382022-01-12T18:37:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2022-01-12T18:38:47+02:00

Informare privind Plângerea preabilă formulată de Kaufland România Societate în comandită, reprezentată convențional prin Mușat & Asociații S.p.a.r.l., înregistrată sub nr. 712411 din 28.12.2021 și sub nr. 716850 din 23.12.2021.

Proiect de hotărâre nr. 392022-01-12T18:38:47+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40a

2022-01-14T13:42:33+02:00

Informare privind plângerea prealabilă formulată de către numitele Terec Ana și fiicele Popan Sanda Claudia și Terec Sonia.

Proiect de hotărâre nr. 40a2022-01-14T13:42:33+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK