Ședința din 2 noiembrie 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2022-10-27T20:14:35+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 781/2020 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, precum și în Comisia de contestație), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 238/2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252022-10-27T20:14:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2022-10-27T20:14:44+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 501/2022 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe lista de priorități pe anul 2022, aprobată prin Hotărârea nr. 146/2022). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262022-10-27T20:14:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2022-10-27T20:14:53+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă (două unități locative), P+E, Aleea Muzicii nr. 20; beneficiari: Jucan Ioan Sorin și Jucan Estera-Flavia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272022-10-27T20:14:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2022-10-27T20:15:01+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Pavel Dan nr. 16A; beneficiară: S.C. IMOINSTANT S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282022-10-27T20:15:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2022-10-27T20:15:11+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Pomet nr. 16B prov.; beneficiari: Vâtcă Bianca-Corina și Vâtcă Cosmin-Romulus. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292022-10-27T20:15:11+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2022-10-27T20:17:24+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. George Valentin Bibescu nr. 46; beneficiari: Kallos Francisc și Kallos Sorina-Aurelia. Proiect din inițiativa primarului

Proiect de hotărâre nr. 302022-10-27T20:17:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2022-10-27T20:15:31+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – locuință unifamilială – Sp+P+M, str. Caisului nr. 34A; beneficiari: Moldovan Ioan și Moldovan Angela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312022-10-27T20:15:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2022-10-27T20:15:40+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – imobil cu funcțiuni administrative și spații de interes pentru public S+P+2E+R, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 31; beneficiară: Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322022-10-27T20:15:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2022-10-27T20:20:40+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt și amenajări exterioare, S+P+5E, str. Nicolae Iorga nr. 2; beneficiari: Holhoș Teodor și Holhoș Andra Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332022-10-27T20:20:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2022-10-27T20:15:46+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare parcelare și construire locuințe cu regim redus de înălțime, Dealul Fânațelor; beneficiari: Țărmure Ovidiu-Dan, Țărmure Raluca, Țărmure Mircea-Dumitru, S.C. Tardo Construct S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342022-10-27T20:15:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2022-10-27T20:15:58+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – parcelare și construire locuințe unifamiliale, Aleea Eclipsei – est; beneficiari: Plopeanu Doru Alin și Plopeanu Adina Gabriela. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352022-10-27T20:15:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2022-10-27T20:16:09+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 7.11.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 9.11.2022, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362022-10-27T20:16:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2022-10-27T20:16:14+03:00

Privind modificarea Anexelor 6.1 și 7.1 ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372022-10-27T20:16:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2022-10-27T20:19:34+03:00

Privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare șase treceri de pietoni și două intersecții, în conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 1827/07.07.2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382022-10-27T20:19:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2022-10-27T20:19:46+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 161/2020 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice, Liceul Onisifor Ghibu, clasele V-VIII”). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392022-10-27T20:19:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2022-10-27T20:19:52+03:00

Privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea nr. 466/2022 (aprobarea unor măsuri de organizare, funcționare și finanțare a Creșei pentru Educație Timpurie Cluj-Napoca, urmare a reorganizării ca unitate de învățământ cu personalitate juridică). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402022-10-27T20:19:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2022-10-27T20:19:59+03:00

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 412022-10-27T20:19:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2022-10-27T20:20:11+03:00

Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 653/2022 (alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2022 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție echipamente medicale: Ecograf multidisciplinar, 1 buc. = 650.000 lei”). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422022-10-27T20:20:11+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2022-10-27T20:20:18+03:00

Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 664/2022 (alocarea sumei de 5.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2022 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 432022-10-27T20:20:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44a

2022-10-31T10:05:42+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Fabricii de Chibrituri, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Florin Valentin Gliga.

Proiect de hotărâre nr. 44a2022-10-31T10:05:42+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44b

2022-10-31T10:06:41+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Scorțarilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Loredana Pop.

Proiect de hotărâre nr. 44b2022-10-31T10:06:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44c

2022-10-31T10:09:40+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Lacul Roșu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa Primarului.

Proiect de hotărâre nr. 44c2022-10-31T10:09:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44d

2022-10-31T10:35:44+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Bizușa (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 44d2022-10-31T10:35:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44e

2022-10-31T13:10:50+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 31, declararea ca bun de interes public local și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 44e2022-10-31T13:10:50+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK