Ședința din 20 martie 2012

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+M, str. Mierlei nr. 4 (fosta str. Cucului nr. 4a); beneficiar: Roman Tiberiu.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea P.U.D. construire trei locuinte unifamiliale D+P+M, str. Romul Ladea nord; beneficiari: Vecsei Ferencz si asociatii.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea P.U.D. construire imobil cu functiune mixta S+P+3E, str. Constantin Brancusi nr. 56; beneficiara: Vlaic Sonea.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Aprobarea P.U.D. trei imobile D+P+2E si etaj tehnic partial, str. Anatole France nr. 18; beneficiara: S.C. BARGO IMPEX S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Aprobarea P.U.Z. – str. Oasului, cartier Lomb si a P.U.D. – centru T.E.A.M. – Zona Metropolitana Cluj, de sprijinire a afacerilor, Cluj-Napoca; beneficiar: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte cu sase apartamente, str. Fagului nr. 45-45A; beneficiar: Orza Valeriu.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Aprobarea P.U.D. imobil cu functiuni mixte (servicii si locuinte) D+P+2E, str. Alexandru Vlahuta nr. 22; beneficiar: Bar Tudor.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 45/A, situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13 (fosta Piata Marasti, Bl. 13), inscris in C.F. nr. 251414-C1-U9 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 141285 Cluj), sub nr. topo. 23708/3/XLV/A.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Portile de Fier nr. 15, inscris in C.F. nr. 285179 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 21508/2 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 137772 Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Insusirea documentatie tehnice de dezlipire si inscriere in cartea funciara a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Deaconu Coresi nr. 22 si atribuirea in proprietate a terenului in suprafata de 280 mp., conform Sentintei Civile nr. 215/2008.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Modificarea Hotararii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 264/2011.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Stingerea pe cale amiabila a litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 1811/211/2010 (numar initial 1637/1285/2008), cu privire la partaj judiciar, precizat ulterior ca actiune in rezolutiunea Contractului de vanzare-cumparare nr. 238/2008, incheiat in temeiul Legii nr. 550/2002 si a Hotararii nr. 99/2008.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Vanzarea spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hajdeu nr. 4, catre S.C. SPIDER IMPEX S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Revocarea art. 2 al Hotararii nr. 178/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 74, inscris in C.F. nr. 157766, cu nr. topografic 24038/2).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Darea in administrare, Colegiului Tehnic „Ana Aslan”, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 52.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Prelungirea termenului de locatiune/asociere/comodat a unor contracte avand ca obiect spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Modificarea Hotararii nr. 178/2003 (atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 364/2004.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Modificarea Hotararii nr. 474/2009 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite in municipiul Cluj-Napoca”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii economice, axa prioritara 3: „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie: „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Modificarea Anexei la Hotararea nr. 183/2011 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative”), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 437/2011.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Modificarea Art. 2 al Hotararii nr. 184/2011 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative”).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Arinilor si alei adiacente in municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Frasinului in municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Modernizare strada Taberei in municipiul Cluj-Napoca”.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK