Ședinta din 21 noiembrie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 49

2019-11-22T10:44:52+02:00

Privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – strada Făgetului – latura estică; beneficiari: Hodrea Teodor, Hodrea Gabriela-Silvia, Cotoc Decebal Victor, Ben Selma Ridha, Mureșan Iuliu Paul și Mureșan Oana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 492019-11-22T10:44:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 50

2019-11-15T14:39:56+02:00

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 28.11.2019, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 29.11.2019, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 502019-11-15T14:39:56+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 51

2019-11-15T14:40:53+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Consolidare și refacere tronson drum pe strada Borhanciului în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 512019-11-15T14:40:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 52

2019-11-15T14:42:00+02:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizare și activare Parcul Feroviarilor”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 522019-11-15T14:42:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 53

2019-11-15T14:42:57+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 532019-11-15T14:42:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 54

2019-11-15T14:43:59+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 95/2019 (aplicarea la Programul de finanțare privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, derulat de Administrația Fondului de Mediu, cu proiectul „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin montarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Cluj-Napoca”) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 542019-11-15T14:43:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55

2019-11-18T10:23:17+02:00

Privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1076/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 5). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 552019-11-18T10:23:17+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 56

2019-11-15T14:45:54+02:00

Privind cofinanțarea de la bugetul local a subproiectului „Construcția unui complex sportiv în Parcul Central din orașul Ungheni”, parte a proiectului Reabilitarea Parcului Central, etapa IV, din orașul Ungheni, raionul Ungheni, Republica Moldova. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 562019-11-15T14:45:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 57

2019-11-15T14:47:21+02:00

Privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 572019-11-15T14:47:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 58

2019-11-15T14:48:20+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 472/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 582019-11-15T14:48:20+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59

2019-11-15T14:49:22+02:00

Privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale”, cod proiect DTP 353 și acronim AGORA, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 592019-11-15T14:49:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 60

2019-11-15T14:50:40+02:00

Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet România-Spania, contând pentru preliminariile Eurobasket 2021.

Proiect de hotărâre nr. 602019-11-15T14:50:40+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 61

2019-11-15T14:51:42+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Berar Andrei Sorin, înregistrată sub nr. 573294/43 din 6.11.2019.

Proiect de hotărâre nr. 612019-11-15T14:51:42+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 62

2019-11-15T14:53:16+02:00

Informare privind completarea Anexei nr. 9 – Glosar de termeni, din Regulamentul Local de Urbanism, cu definiția termenului „parazitar”.

Proiect de hotărâre nr. 622019-11-15T14:53:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 63a

2019-11-18T13:38:16+02:00

Privind aprobarea Listei provizorii de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 63a2019-11-18T13:38:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 63b

2019-11-18T14:32:43+02:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza II”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 63b2019-11-18T14:32:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 63c

2019-11-19T08:33:38+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 63c2019-11-19T08:33:38+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 63d

2019-11-19T15:05:30+02:00

Privind darea în administrare, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, km 4+918 în favoarea C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Cluj. Proiect din inițiativa consilierului local, Dan Ștefan Tarcea, viceprimar.

Proiect de hotărâre nr. 63d2019-11-19T15:05:30+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 63e

2019-11-20T14:57:41+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 477/2019, modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj) și modificarea Hotărârii nr. 479/2019 (alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-UPU Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 63e2019-11-20T14:57:41+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK